Nagy az igény a gyógykezeléseinkre

Magyaridők.hu, 2016. április 4. - Haiman Éva

Az elmúlt nyolc évben több mint 1100, a környező országokban élő magyar beteg anyaországi gyógykezelését tá­mogatta a hazai költségvetés, összesen több mint 172 millió forint értékben.

A kormány még 2007-ben alkotta meg azt a rendeletet, amely a környe­ző országokban nehezen vagy egyál­talán nem elérhető egészségügyi ellá­tások igénybevételéhez igyekszik hoz­zásegíteni a határon túl élő magyaro­kat. Kivéve az Európai Unió tagállama­inakés társult tagjainak állampolgára­it, rájuk ugyanis már kiterjed az unión belüli szabad betegáramlás szabálya. A jogszabály jelenleg így már csak az Ukrajnában élő magyarokra vonatko­zik, ők azonban - különösen a polgár­háború miatt - fokozottan igényelték az anyaországi segítséget.

A legnagyobb számban 2014-ben támogatta a magyar állami költség­vetés az ukrajnai magyarok gyógyke­zelését, akkor 283 határon túli ma­gyar gyógyult nálunk, összesen majd­nem 30 millió forintból. A legtöbb pénzt ugyanakkor egy évvel koráb­ban, 2013-ban fordítottuk ilyen célra, akkor több mint 34 millió forint­tal támogatta a költségvetés 140 uk­rajnai és 68 szerbiai magyar itthoni gyógykezelését  A költségvetési ráfordítást nagy­mértékben befolyásolja, hogy milyen jellegű ellátást vesznek igénybe ná­lunk a határon túli páciensek, és ezek körét a jogszabály - a rendkívül nagy költségek miatt - kényszerűen be is határolja. Ezért míg például finanszírozható számcs fejlődési rendellenesség korrekciója, idegsebészeti ope­ráció vagy pacemaker-beültetés, ad-. dig a daganatos betegségek esetében·csak a diagnosztika és a műtét költ­ségét állja a magyar állam, a drága kemo- és sugárterápia igénybevételét már nem.

Az Ukrajnában élő magyarok a Kő­szikla Alapítványhoz nyújthatnak be támogatási kérelmet. Pozitív elbírálás esetén többségüket Debrecenben, il­letve Nyíregyházán látják el, de pél­dául a gyerrnekszívműtéteket Buda­pesten végzik.

Magyarország más módon is segíti az ukrajnai magyarságot. Rétvári Ben­ce, az Emberi Erőforrások Miniszté­riumának államtitkára nemrég a parlamentben' kérdésre válaszolva jelez­te: miközben Nyugat-Európa figyelme jelenleg a bevándorlásra irányul, az ukrajnai humanitárius veszélyre ke­vésbé, a Karitatív Tanács már mint" egy félezer családon segített, és száz­millió forint értékű segélyszállítmányt indított.

Hozzászólások: