Kimentőre várnak

HVG, 2016.augusztus 25. - Gáti Júlia

A kórházak adóssága minden kormányzati fogadkozás ellenére meghaladja a tavalyit. Ez nem veszélyezteti a beígért béremelést, mert annak fedezetét elkülöníti a költségvetés.

Helyreállt a világ rendje - legalábbis a kórházi eladó­sodásban. Míg az előző negyedévben mindössze néhány százmillióval nőtt a kórházak lejárt tartozása, júliusra a „megszo­kott", havi közel 3 milliárdos ugrást regisztrálta az államkincstár. A szál­lítók is sorban állnak, több-keve­sebb türelemmel várják, hogy hoz­zájussanak árujuk ellenértékéhez. „Vannak megrögzött nemfizetők, akik az után sem egyenlítették ki az adósságukat, hogy megkapták a konszolidációs támogatást. Így egyéves, sőt annál is régebben kiállított számlák is várnak rende­zésre. Összességében a 60 nap­nál régebben lejárt tartozások 27 milliárd forintra rúgnak" - összegzi a jelenlegi helyzetet Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtit­kára. A Magyar Államkincstár leg­frissebb, júliusi összesítése szerint a kórházak és egyetemi klinikák, valamint a honvédelmi tárca fel­ügyelete alá tartozó Állami Egész­ségügyi Központ összesen 54,3 mil­liárd forint lejárt adósságon ülnek.

A legnagyobb összeggel - immár évek óta- az utóbbi, vagyis a Hon­védkórház tartozik, adóssága már a 4,5 milliárd forintot is meghaladja. Vészesen közelíti a 3 milliárdot az Országos Baleseti Közpon­tot szervezetileg magában fog­laló Péterfy Sándor Utcai Kórház hátraléka. A márciusban egyesí­tett - külön-külön is túlköltekező - békéscsabai és gyulai kórház együttesen ugyancsak túlszár­nyalta a 3 milliárdos hiányt. Szá­mos megyei intézmény, mások mellett például a zalaegerszegi, a szolnoki, a székesfehérvári is több mint egymilliárdos adósság­gal szerepel a listán.

Némileg más sorrend alakul ki, ha nem a tartozás nominális érté­két nézzük, hanem az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kapott bevételhez mérjük az eladó­sodást. Csongrád megye kis kór­háza, a szentesi ebben az össze­mérésben kiemelkedően teljesít: éves bevételének csaknem 40 szá­zalékát teszi ki a felhalmozódott adóssága. A 30 százalék felettiek „klubjába" a hatvani, a celldömölki kórház és az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet kvalifikálta magát, de a jelek szerint hamarosan a váci kórház is beléphet e nem túl dicsőséges körbe. A notórius túlköl- tekezők már a nyár elején kincstári biztosokat kaptak, az ö jelenlétük - feltehetően az azóta eltelt idő rövidsége miatt - még nem mutat­kozik meg a számlahátralékok ledolgozásában. A szeptemberi béremelést viszont semmikép­pen nem veszélyezteti a kórházak eladósodottsága, hiszen ennek fedezete elkülönített számlán, meg­címkézve érkezik majd meg a mun­káltatókhoz.

Mégsem feltétlenül baj, ha a lovak közé dobják a pénzügyi gyep­lőt, hiszen akadnak permanensen jól gazdálkodó vagy a korábbi hiányukat derekasan ledolgozó intézmények is. Így a nagyok közül a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Bor­sod-Abaúj-Zemplén, a Heves és a Vas megyei kórház számai mutat­nak jól a kincstári listán. A lejárt adósságok nagyságát több tényező befolyásolhatja, egyetlen kincstári adat nem adhat árnyalt képet egy­egy intézmény gazdálkodásáról. Az eladósodás második negyedévi jelentős lassulása mögött például az áll, hogy az uniós támogatású beruházások tavalyi befejezésé­hez a kórházak egy részének meg kellett előlegeznie a pénzt. Ez a summa érkezett meg a számlá­jukra áprilisban és májusban a költ­ségvetéstől, jelentősen csökkentve adósságállományukat.

Könnyen lehet, hogy még mindig vannak olyan kórházak, ahol, noha lenne miből, nem fizetik ki a szám­lák egy részét, vagy fedezet nélkül is vásárlásokba kezdenek. Ezekben az intézményekben a menedzsment feltehetően - már csak megszo­kásból is - számít az év vége felé „esedékes" konszolidációra, a tar­tozások egy részének központi átvállalására. A HVG információja szerint az idén sem marad el ez a már szokásossá vált költségvetési tűzoltás, ám könnyen lehet, hogy­a tavaly már kipróbált módon - nem a felhalmozott adósság nagysága szerint, hanem a várólista ledol­gozásában és az egynapos sebé­szetben legjobban teljesítők javára osztja el a többletforrást az egész­ségügyért felelős államtitkárság. ;a ez történik, legalább a betegek s részesülnek a konszolidáció előnyeiből.

Hozzászólások: