Jutott a kasszamaradványból és az államtitkári figyelemből

Orvosok Lapja, 2016. február 21. - Sándor Judit

Több pozitívumot hozott az óév vége és az új esztendő eleje a Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség számára: végre a j  áróbeteg-ellátás is kapott az év végi kasszasöprésből, s pozitív hangú, előremutató megbeszélést folytattak dr. Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkárral.

A szakmapolitikai célokhoz kapcso­lódóan tavaly év végén a közel 7 milliárd forint összegű kasszama­radványból a járóbeteg-szakellátás 4,7 milliárd forintot kapott, amelyből egynegyed rész jutott az önálló intézeteknek. Mindenképpen nagyon pozitívan értékeli a szövetség a lépést, hiszen a kasszasöprésből több éve nem részesültek a járóellá­tók, nyilatkozta az Orvosok Lapjának dr. Polák László, a Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség jelölt elnöke.

A szövetség szerint ez a lépés is összhangban van a kormányzat célkitűzésével, miszerint az egész­ségügyi ellátásokat a betegek által könnyebben elérhető, és egyben hatékonyabb forrásfelhasználást lehetővé tevő járóbeteg-szakellátás irányába tereljék, s erre az ellátást végző szolgáltatókat is ösztönözzék. A többletforrás az intézményi finan­szírozási keretet legfeljebb 10 száza­lékkal meghaladó pluszteljesítmény teljes alapdíjon történő utólagos elszámolására adott lehetőséget.

Az év végi pozitív döntést követte egy újabb esemény: január közepén találkoztak a szövetség vezetői dr. Ónodi-Szűcs Zoltán államtitkárral. A megbeszélést előremutatónak és pozitívnak értékelték mindannyian, s kérték az ágazatvezetőt, hogy a következő kasszasöprésekből is rendszeresen részesülhessenek a járóbeteg-szakellátók. Jelezték azt is, hogy szeretnék elérni: az önálló in­tézményeknek is legyen lehetőségük az egynapos sebészeti (ES) ellátások TVK-jának feloldására. Természe­tesen ehhez figyelembe kell venni a zárt kassza lehetőségeit, ezért legalább lebegő forint/pont értékben  szeretnének finanszírozást kapni az ES-beavatkozásokért. Ígéretet kaptak az ágazat vezetóiétól'a lehetőség megvizsgálására, amelybe az államtit­kárság az OEP-et is be kívánja vonni.

Számítások szerint a TVK feloldása körülbelül húszszázalékos emelke­dést hozhat az egynapos sebészeti ellátások elvégzésében a szolgálta­tók számára.

A szövetség szerint fontos diag­nosztikai és szakmai hátteret adnak a járó-szakellátók az alapellátóknak, a különböző képzettségű házior­vosoknak. Tapasztalataik szerint az önálló rendelőintézetekben több idő áll rendelkezésre a betegek ellátásá­hoz, illetve itt nem hívják el az orvost a rendelésről más, kórházi feladatai miatt.

Egyetértett a jelölt elnök Ónodi korábban tett nyilatkozatával (saj­tó-háttérbeszélgetés december közepén), miszerint a rendelőkben a várakozási időket jobb szervezéssel lehet csökkenteni. Azonban fontos­nak tartotta megjegyezni, hogy az előjegyzési idők hossza finanszíro­zás kérdése is: a labordiagnosztikai vizsgálatoknál a teljesítmények több mint kétharmadáért csupán az alapdíj 13 százalékát kapják a szolgáltatók, a szakellátásoknál több mint tizenkét éve van érvényben a beavatkozási teljesítményekre alkalmazott volumen­korlát (TVK), illetve több mint öt éve változatlan a forint/pont érték. A szol­gáltatóknak a teljesítményekért kapott finanszírozásból kell megfizetniük a szakorvosokat, a szakdolgozókat, a gazdasági-műszaki dolgozókat, a gyógyszereket, az eszközöket és mindeközben figyelniük arra, hogy ne halmozzanak fel adósságot.

A járóbeteg-ellátás szintjén a „be­fagyott" alapdijon túlmenően gondot jelent az ellátandó lakosságszámhoz és szakorvosi óraszámhoz viszonyí­tott aránytalan TVK is. Ugyanakkor folyamatosan nőnek a terhek, hiszen évente rendszeresen emelik a mini­málbért és a garantált bérminimumot, emelkedések következnek a közal­kalmazotti bértábla miatt'is.'aszerződéses jogviszonyban foglalkozatottak óradíjigénye is egyre nó: Újabb teherként jelent meg tavaly például - a teljesség igénye nélkül-, hogy a szolgáltatóknak ADR-szakértőt kell foglalkoztatniuk, a szelektív hulladék­gyűjtés kiadásai is új költségelemként jelentkeztek.Hozzászólások: