Jól fogy az egészségbiztosítás - Egyre jobban mennek a szolgáltatásfinanszírozó konstrukciók

Világgazdaság, 2016. március 9. - Herman Bernadett

Több mint az ötödé­vel nőtt tavaly a be­tegségbiztosítási pi­ac, és az idén, vala­mint a következő években is két szám­jegyű növekedést prognosztizál a szak­ma.

Beindulni látszik az egészségbizto­sítási piac is Magyarországon. Ta­valy a Magyar Biztosítók Szövetsé­gének (Mabisz) adatai szerint 13,85 milliárd forintot költöttek erre, ez 22,5 százalékkal több, mint egy év­vel korábban. A szerződések száma is nőtt valamelyest, tavaly év végén már több mint 33,5 ezer ügyfélnek volt ilyen biztosítása. A piacon alap­vetően kétféle terméket kínálnak a biztosítók: az egyik úgynevezett összegjellegű biztosítás, amely után meghatározott összeget fizetnek, ha az ügyfél beteg lesz, vagy ellátás­ra szorul. A másik az úgynevezett szolgáltatásfinanszírozó biztosítás, ez nem ad közvetlenül pénzt az ügyfélnek, viszont fizeti az ellátások és a vizsgálatok költségeit a külön­féle magánintézményekben.

A piaci szakértők szerint killönö­sen ez utóbbi típusra nőtt meg a ke­reslet. ,,A szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások, azon belül a járóbeteg-ellátáshoz és a nagy ér­tékű képalkotó diagnosztikai eljárá­sokhoz hozzáférést biztosító konstrukciók a keresettek" - mondja Kun Zoltán, a Vienna Life vállalati érté­kesítési igazgatója. Juhos András, az Uniqa igazgatósági tagja is úgy látja, a piacon belill egyre nagyobb a szolgáltatásfinanszírozó konst­rukciók aránya. Az NN - amely alapvetően összegjellegű egész­ségbiztosításokat kínál - tavaly egy olyan terméket vezetett be, amely­hez szolgáltatásfinanszírozó modu­lokat is lehetett választani, ezekből kétszer annyit adtak el, mint egy évvel korábban a hasonló termé­kékből,

A piac jövőjével kapcsolatban is optimisták a szakértők annak dacá­ra is, hogy a díjbevételi adatok még elég messze vannak attól, amit a biztosítók 2012-ben prognosztizáltak, miután köztehermentessé tet­ték a munkáltatói juttatásként adott egészségbiztosítást. Akkor néhány éven belill legalább 50 milliárdos piaccal számoltak. Ez még messze van, de az idén is növekedést vár a szakma. Kun a piac egészét tekintve két számjegyű növekedésre számít a következő években, a Vienna Life pedig a piaci átlagnál gyorsabban szeretné bővíteni ezt az üzletágat, A Vienna Life-nál és az Uniqánál is a csoportos biztosítások további tér­nyerésére számítanak, a munkál­tatók ugyanis egy ilyen konstruk­cióban már havonta néhány száz forintért is biztosíthatják a dolgozó­kat. Az egyéni egészségbiztosítások díja ennek jellemzően a többszörö­se, 5-10 ezer forint havonta. Emellett nőhet az igény a családra is kiterjeszthető munkavállalói egészségbiztosításokra is. ·                    ·

Egészségpénztári tagdijból is egyre többen kötnek szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítást. Az első évben, amikor ezt lehetővé tették, alig 2,5 millió forintnyi tagdíj ment erre, ami legfeljebb két-há­rom tucat ügyfél biztosítási díját fedezte. 2014-ben is valószínűleg 100 alatt maradt azoknak az egész­ségpénztári tagoknak a száma, akik egészségbiztosításra is fordítottak az egyenlegükből, hiszen mind­össze 6 millió forintért vásároltak ilyen szolgáltatást. Tavaly viszont nagyot ugrott ez a szám: 149 millió forintért kötöttek egészségbizto­sítást a pénztártagok, ez már ezer fölötti ügyfélszám lehet. A biztosí­tók szerint ez a terület is sokat fej­lődhetne még,  főleg  ha bevezetnék,  hogy összegjellegű biztosításokat is lehessen kötni egészségpénztári számlára.


Hozzászólások: