Ennyi pénzért?

Figyelő, 2016. december 8. - Cseke Hajnalka

Az egészségügyi intézmények karbantartói, takarítói nettó 80 ezret keresnek. A takarítást kiszervezték, az alkalmazottak nem értenek az egészségügyhöz.

    Évek óta csak írom a leveleimet, mint Mikes Kelemen, alig kapok rá érdemi választ az egészségügyi államtit­kárságtól - mondta lapunknak Soós Adrianna, a Füg­getlen Egészségügyi Szakszervezet elnöke. Egyértelműen a pénztelenséget jelölte meg annak okaként, hogy két kórház­ban több napig hevertek halottak, anélkül, hogy bárki észre­vette volna őket. Az egyik tragikus eset a budapesti Jahn Fe­renc Kórházban, a másik a győri Petz Aladár Kórházban tör­tént. A budapesti intézményben az elhunytra a kilencedik eme­leti nyilvános, nem betegellátó osztályon lévő mosdóban ta­láltak rá. A legfrissebb hírek szerint a szemészeten járt vizs­gálaton, tehát nem kórházi beteg volt, onnan ment a mellék­helyiségbe.

VALÓBAN PÉNZHIÁNY?

Győrben pedig az egészségügyi intézménynek abban a rész­legében volt egy holttest több napon át, amelyet egy sportkör bérel. Egyik esetben sem talált a rendőrség bűncselekmény­re utaló jelet, ezért közigazgatási eljárás keretében vizsgálják mindkét ügyet. A „horror" kapcsán egyelőre nem szólalt meg az egészségügyi államtitkárság, bár szerettük volna, ha nyi­latkozik. Lapzártánkig azonban nem kaptunk választ kérdé­seinkre. Egyebek között arra, hogy valóban pénzhiány miatt nincs-e elegendő takarító, gondnok, műszaki karbantartó és az üzemeltetést ellenőrző szakember a kórházakban, s ezért nem fedezték fel rögtön az elhunytakat.

A Független Egészségügyi Szakszervezet elnökétől azon­ban megtudtuk, hogy a gyógyítók munkájának a hátterét biz­tosító személyzet, így különösen a karbantartók, takarítók leg­többje minimálbéren van bejelentve. „Ezt a tagdíjakból lát­juk" - mondta. A szakszervezeti tagok ugyanis a havibérük­höz igazodó tagdíjat fizetnek. Miközben, ha szép lassan is, de az egészségügyben mindenkinek emelkedik a fizetése, az övék nyolc éve változatlan. Emiatt sokan felmondanak, kül­földre távoznak, ilyen alacsony bérért, bruttó 111 ezer, net­tó körülbelül 80 ezer forintért nem találnak az intézmények megfelelő szakmai nívón dolgozó embereket.

Sok helyütt kiszervezik a takarítást, aminek az a veszélye, hogy naponta mások jönnek, akik nincsenek tisztában azzal, hogy az egészségügy „veszélyes üzem". Nem lehet úgy taka­rítani, mint egy irodát. Óriási a fluktuáció, és senki nincs, aki esténként végigjárná a kórházakat, hogy mindenütt minden rendben van-e, betartják-e a higiénés előírásokat, van-e elegendő fertőtlenítőszer nemcsak az orvosoknak, betegeknek, hanem a hozzátartozóknak is.

„Nemrég Szingapúrban jártam; az ottani kórházakban el­képzelhetetlen, hogy a hozzátartozók összevissza járkáljanak, szigorú rend van" - magyarázta a szakszervezeti vezető.

PÉNZSRÓF

Egészségügyben dolgozó forrásaink is arra hívták fel a figyel­met: ma már nemcsak az orvosok és ápolók hiányoznak az ágazatból, hanem a technikai személyzet is. „Ha valaki ügye­letben végighányja a padlót, még két óra múlva is ott van" - hallottuk. Speciális szakszemélyzet kellene, amely tudatában van a fertőzésveszélynek, s a takarítók is tisztában vannak a higiénés előírásokkal. Volt, aki azt mesélte, a takarítási vállal­kozó dolgozója kiborította a laboratóriumokban használt for­maldehidet, s szabálytalanul törölte fel. Egyáltalán nem volt tisztában azzal, hogy agresszív mérgező vegyület. „Hetekig nem javítják meg az ablakokat, ha pedig működnek, nyáron az a légkondicionálás, hogy kinyitják és becsukják, s negyven fokban sülnek a betegek. Egy kórteremben helyeznek el fertő­ző és nem fertőző pácienst, ahol éppen hely van. A körülmé­nyek is a gyógyítók ellen dolgoznak" - hallottuk. „Hiányoz­nak a mosodákból is az alkalmazottak, ennyi pénzért senki sem akar ilyen munkát végezni" - mondta Soós Adrianna, aki üdvözölte az egészségügyben elindult bérfejlesztést, de megítélése szerint a rendszer kusza, egyenlőtlenségeket te­remt, az pedig semmiképpen sem enyhít a munkaerőgondon, hogy „pénzsróf alatt tartják az intézményeket, mindenki takarékoskodik, s nem tudnak kellő számú szakképzett munkaerőt felvenni".

ÁLOM

Egy normális irodában ugyanis esténként minden helyiségen végigmennek, ellenőrzik, lekapcsolták-e a villanyokat, nem lett-e valaki rosszul, ez a fajta kontroll a kórházakban az álom kategóriájába tartozik - húzta alá. A Figyelővel közölte: pén­teken fáklyás felvonulást tartanak az egészségügy azon dol­gozóiért, akik eddig kimaradtak mindenféle béremelésből.

„A múlt héten beszélgettem egy hatvan körüli karbantartó­val, akinek két szakmája van, s havi nettó 123 ezer forintot keres" - érzékeltette, hogy több évtized után, a nyugdíj előtt is ilyen nyomorúságos keresetre lehet szert tenni. A Jahn Fe­renc Kórházban talált holttest kapcsán Ócsai Lajos járvány­ügyi szakértő egy televíziós interjúban azt mondta: „Komoly gondok vannak az intézmények higiéniai és egyéb problé­máit felderíteni hivatott ellenőrzési rendszerrel, a többszöri átszervezés miatt ugyanis ma már hatékony, szakmai ellen­őrzésről aligha beszélhetünk, a jogi szankcionálás pedig eleve nonszensz." A Független Egészségügyi Szakszervezet ve­zetője lapunknak megjegyezte: a két tragikus eset rávilágí­tott arra, hogy szomorú állapotban van a magyar egészség­ügy, több pénzt kell rá fordítani. A Figyelő kormányzati for­rásból úgy értesült, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ és az ágazatért is felelős Emberi Erőforrások Minisztériuma ~ vizsgálatot rendelt el a kórházakban.


Hozzászólások: