Elhúzódik az adósságrendezés?

Magyar Nemzet, 2015. április 13. – Majláth Ronald

Még egyetlen kórházi beszállítót sem értesítettek arról, hogy bármiféle egyeztetés kezdődne az adósságrendezésről - mondta lapunknak az Orvostechnikai Szövetség főtitkára azok után, hogy Lázár János a múlt heti kormányszóvivői tájékoztatón úgy nyilatkozott, előrehaladott stádiumban vannak a tárgyalások. Információink szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter által ígért 60 milliárdos összeg teljes kifizetése is bizonytalan. 


Nem nyugtatta meg a kórházi beszállítókat Lázár János csü­törtöki bejelentése, miszerint ren­delkezésre áll a kórházi adósság­konszolidációra a költségvetésben félretett 60 milliárd forint. Megír­tuk, a február 28-i adatok szerint 72,6 milliárd forint a tartozásállo­mány, a beszállítók szerint azonban az összeg március végére a késedelmi kamatokkal és a behajtási költségátalánnyal együtt már elér­heti a 90 milliárd forintot is.

Az Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesülete (ETOSZ) és az Orvostechnikai Szö­vetség (OSZ) közleménye szerint az adósságrendezésre ígért 60 milliár­dos összeg nem jelent megoldást a kialakult adósságcsapdára, az or­szág javuló gazdasági eredményei ma már lehetővé tennék az egész­ségügyi ellátórendszer megerősíté­sét és a kórházi tartozások kifizeté­sét. Azt írták, mostanra a beszállí­tók nagy részének komoly problé­mát okoz az állami kintlévőségeik finanszírozása, továbbá a jelenlegi, 90 milliárd forintos adósság már a betegellátást veszélyezteti. Ezért a két szervezet felajánlotta szakmai együttműködését a kormánynak a kórházi adósságok kapcsán kiala­kult helyzet megoldása és a magyar egészségügy hosszú távon fenntart­ható finanszírozásának kialakítása érdekében.

Lapunk megkeresésére Rásky László, az OSZ főtitkára kiemelte: míg Lázár csütörtökön arról be­szélt, hogy rendelkezésre áll a 60 milliárd forint, addig korábban ar­ról szólt' a kormányzati kommuni­káció, hogy az adósságrendezést egybekötik az egészségügyi rend­szer átalakításával. Ez utóbbi azonban elhúzódik, így a beszállí­tók attól tartanak, hogy nem fog­ják azonnal kifizetni a velük szem­ben fennálló tartozást. Hangsú­lyozta: ahhoz, hogy az elkülönített pénz átkerüljön az egészségbiztosítási alapba, egyrészt módosítani kell a költségvetési törvényt, másrészt kormányhatározatban kell ­rögzíteni, hogy az elkülönített összeget mire fordíthatják. A tavaly ­év végi 10,5 milliárdos pluszforrás juttatásnál ez nem történt meg, így az OSZ-hez tartozó cégek ebből egy fillért sem kaptak. Rásky László hozzátette, lehet ugyan olyan jogi technika, amivel az előbbi eljárást meg lehet kerülni, azonban normális esetben módosítani kell ­a jogszabályokat, ami a mai napig nem történt meg. 

Kérdésünkre, hogy ha időben nem egyenlítik ki a tartozást, a beszállítók leállíthatják-e a további szállításokat, a főtitkár elmondta: ilyen lehetőség nem merülhet fel, mert a legtöbb esetben közbeszerzési szerződésekben rögzítik a szállítást. Ha ilyenkor a fogadó fél nem teljesíti a pénzügyi kötelességeit, ez nem eredményezheti azt, hogy a cé­gek beszüntetik a szállítást a kórhá­zaknak. Azonban a lejárt közbe­szerzési szerződéseknél megvizs­gálhatják a további szállításokat. Ezenkívül az orvostechnikai beszál­lítók előre fizetéshez köthetik a szállítást, amire már most is van példa. Az áruszállítások esetében eddig ezt jellemzően nem alkal­mazták, azonban, a szolgáltatások­nál igen, például a diagnosztikai géppark szervizelésénél vagy az egészségügyi informatikai szolgál­tatások esetében. Végül a harmadik lehetőség a követelések jogi úton való behajtása. Rásky László szerint elképzelhető, hogy ez utóbbi meg­oldásokat a továbbiakban a beszál­lítók alkalmazni fogják, de nagyon sok függ attól, hogy az elkövetke­zendő egy-két hét folyamán hogyan változik a kormányzati kommuni­káció, illetve történnek-e konkrét lépések.

Ugyanis két héttel ezelőtt kormányzati részről még azt ígérték, hogy április elejétől megkezdik a tárgyalásokat az intézményi nyilvántartások és a beszállítói követelések egyeztetéséről. Ehhez képest nem kezdődtek meg az egyeztetések, nem keresték meg a beszállítókat, sőt, az OSZ értesülései szerint még az intézményektől sem kérték be a cégenkénti adatokat.

"A beérkező információkból és a kormányzati kommunikációból így az rakható össze, hogy nem fogják elsietni az adósságrendezést"

- összegezte az elmúlt hetek történéseit Rásky László, aki szerint ma már a 60 milliárdos összeg kifzetése sem biztos. Minisztériumi forrásokból ugyanis arról tájékoztatták, hogy a 60 milliárdból csak 40 milliárd forintot fizetnének ki az egészségügyi beszállítóknak, mivel a másik 20 milliárdra az oktatási intézmények adósságainak rendezése miatt lesz szükség.Hozzászólások: