Az EGVE kiállt az OEP mellett

Medical Online - EGVE, 2016. április 11.

Az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete közleményében arra kérte a kormányt, hogy vizsgálja fölül az OEP önállósága elleni tervét.

Az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete közleményt adott ki az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tervezett megszüntetésével kapcsolatban, melyben arra kéri a kormányt, hogy fontolja meg és vizsgálja fölül az Országos Egészségbiztosítási Pénztár önállóságának megszüntetésére vonatkozó elképzelését. 

Az Egyesület egyetért az állami intézményrendszer csökkentésére vonatkozó elképzeléssel, de úgy ítélik meg, hogy e folyamatban az OEP önállóságának megszüntetése ezt az alapvető célt nem szolgálja. Figyelembe véve ennek az egyik legfontosabb egészségügyi háttér intézménynek a napi operatív feladatait, az ellátó rendszer működtetésében betöltött szerepét, elemző, tervező és döntést előkészítő tevékenységét, az ellátó rendszerben működő intézményekkel – hatályos jogszabályok alapján – kialakított és működő informatikai kapcsolatait, az önállóságot megszüntető döntés súlyos fennakadásokat eredményezne az egészségügyi ellátások folyamatos biztosításában – írják. 

Az OEP nemzeti értéket képvisel, amely a szervezetben dolgozó szakemberek szakmai ismereteiben, gyakorlati tapasztalataiban, pótolhatatlan értékű adatvagyonában és nem utolsó sorban az ellátó rendszer területi működését segítő és támogató területi szervezeteiben és a hatékonyan működő ellenőrző hálózatában testesül meg – olvasható a közleményben. Ezen értékek az EGVE álláspontja szerint a szervezet önállósáságnak megszüntetésével veszélybe kerülnek. Az OEP szakmai feladatai nélkülözhetetlenek – szögezik le a közleményben továbbá. Különösen a kórházak és szakrendelők, a háziorvosi rendszer pénzellátási rendszerének működtetése, a központilag –  közbeszerzési eljárás keretében – beszerzett és biztosított nagy értékű eszközökkel való ellátás, az ártámogatási rendszerek működése, az egyedi méltányosság, a külföldi betegellátás olyan feladatok, amelyek folyamatos és zökkenőmentes rendelkezésre állása az állampolgárok érdekeit szolgálja - fogalmaz az Egyesület.

Külön említést tesznek az egészségügyi adatok védelmével kapcsolatos aggályokról is, amelyek abban az esetben, ha az OEP nem önállóan működik, sérülhetnek. A szervezet önállóságának megszüntetésével, a sok száz napi operatív szintű szakmai funkció működésében olyan fennakadások jelentkeznek, amelyek súlyosan veszélyeztetik az ellátó rendszer zavartalan és átlátható finanszírozását és ezen keresztül a biztonságos betegellátást. Az OEP folyó feladatainak és funkcióinak átszervezése az EGVE álláspontja szerint jelentős és indokolatlan többlet államháztartási ráfordítást igényelnek. Álláspontuk szerint, mint minden szervezetben, így az OEP-ben is vannak olyan működési tartalékok, amelyek feltárásával a működési költségek optimalizálhatóak. Az OEP megszüntetése helyett, e működés-racionalizálást tartják a kormány célkitűzéseinek megvalósítását szolgáló megoldásnak.

Hozzászólások: